RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r. w moim Kole. Zezwolenie bez odpowiedniej składki członkowskiej będzie traktowane jako nieważne.
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

WYBÓR GŁÓWNEJ WODY POŁOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH
16–400 Suwałki, ul. M. KONOPNICKIEJ 10
KRS: 0000108423, NIP: 5270206317, REGON: 007025486

 1. System dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzw.suwalki.pl oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są zezwolenia jednodniowe i trzydniowe dla osób niezrzeszonych oraz składki dla wędkarzy zrzeszonych w PZW.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminami dostępnym na stronie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach:
  1. Regulaminem wędkowania
  2. Regulaminem łowiska specjalnego Wiartel-Przylasek
  3. Regulaminem łowiska specjalnego Lemięt
  4. Regulaminem łowiska specjalnego Łękuk
  5. Regulaminem łowiska specjalnego Kociołek
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z wydrukiem potwierdzenia zapłaty oraz kartą wędkarską.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
  3. opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
 6. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawniej Platnosci.pl).
 7. W ramach systemu PayU (dawniej Platnosci.pl) obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
  2. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych.
  3. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawniej Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmianione po osobistym kontakcie w biurze Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH, ul. M.Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki, lub pod numerem telefonu : +48 87 5664005.

Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, ul. M. Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki, NIP 527 020 63 17, KRS 0000108423 Sąd Rejonowy w Warszawie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH, ul. M.Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www.pzw.suwalki.com.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.


Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję:

 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42
 2. Podmiotem przetwarzającym jest Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
 3. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie jest możliwy: zgpzw@zgpzw.pl, tel. 22 6249366,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat *
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych.

UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję:
 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42
 2. Podmiotem przetwarzającym jest Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
 3. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie jest możliwy: zgpzw@zgpzw.pl, tel. 22 6249366,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat *
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych.